دانلود Dead Snow

دانلود فیلم Dead Snow 2: Red vs. Dead 2014
 • کارگردان :
  • Tommy Wirkola
 • نویسنده :
  • Stig Frode HenriksenTommy WirkolaVegar Hoel
 • ستارگان :
  • Jocelyn DeBoer ,
  • Martin Starr ,
  • Ørjan Gamst ,
  • Vegar Hoel

خلاصه داستان : : زامبی های نازی برگشتنه اند تا ماموریتشان را تمام کنند ولی قهرمان ما قصد مردن ندارد ، او در حال آمده کردن ارتش خود برای یک مبارزه نهایی است...

دانلود فیلم Dead Snow 2009
 • کارگردان :
  • Tommy Wirkola
 • نویسنده :
  • Stig Frode HenriksenTommy Wirkola
 • ستارگان :
  • Charlotte Frogner ,
  • Lasse Valdal ,
  • Stig Frode Henriksen ,
  • Vegar Hoel

خلاصه داستان : : گروهی از دانشجویان پزشکی که برای تعطیلات به اسکی رفته اند با ترسی وصف ناپذیر روبرو شده و در مقابل نازیهای زامبی قرار می گیرند...